Метод інвестування в будівництво за допомогою продажу імущественніх прав і форвардніх контрактів на відкритих торгах (аукціонах).

forvard

Умови організації та проведення публічних торгів з продажу майнових прав на об‘єкти нерухомого майна та організації обігу форвардних контрактів

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:
Предметом публічних торгів є майнові права на об’єкти нерухомого майна: нежитлові та житлові будинки/приміщення.

До форвардних контрактів, що укладаються на Біржі, застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення.

Публічні торги проводяться у формі аукціону «з голосу» або шляхом проведення електронного аукціону в СЕТ Біржі.

Учасниками Публічних торгів є Продавець та Покупці.

Продавцями та Покупцями на Публічних торгах можуть бути юридичні та фізичні особи всіх форм власності, резиденти та нерезиденти України, які не перебувають у стані ліквідації або проти яких не порушено справу про банкрутство, які є дієздатними та правоздатними, та які бажають продати/придбати майнові права на об’єкти нерухомого майна.

УМОВИ АКРЕДИТАЦІЇ:

Порядок участі в аукціоні з продажу майнових прав та форвардних контрактів

Для участі в аукціоні з продажу майнових прав та форвардних контрактів необхідно:

1. Укласти договір з Біржею про надання послуг з організації та проведення відкритих (публічних) аукціонів.

2. Надіслати електронною поштою на електронну адресу Біржі наступні завірені сканкопії документи:

2.1. Для забудовника (замовника аукціона): скачати тут

2.2. Для КУА (учасника/замовника аукціона):скачати тут

3. Зареєструватися для участі в аукціоні  можна тут.

3.1. Для Забудовника необхідно обрати анкету «Замовник аукціонів»,

3.2. Для КУА необхідно обрати анкету «Учасник аукціонів».

4. Забудовник повинен розробити специфікацію до форвардного контракту, в якій визначаються технічні (проектні) характеристики базового активу.

Базовим активом форвардного контракту є майнові права майбутнього об'єкта нерухомості.

Після отримання повного пакету документів проводиться аукціон. По будь-яким питанням щодо організації роботи з Біржею можна зв’язатись за тел. (044) 287 -70-90, (044) 592-20-08.

Анкету-опитувальник для повного пакету документів можна скачати тут:

Анкета-опитувальник для фізичних осіб
Анкета-опитувальник для юридичних осі

Документи для акредитації в аукціону з продажу майнових прав та форвардних контрактів

 • Оригінал Договору між Замовником та Товарною біржею (2 екз.);
 • Оригінал Регламенту з організації та проведення на Товарній біржі відкритих (публічних) аукціонів що є невід’ємним додатком до Договору. (2 екз.);
 • Копія Договору оренди земельної ділянки (1екз.);
 • Копія Декларації про початок будівельних робіт або Дозвіл на виконання будівельних робіт, засвідчена Товариством;
 • Копія Договору генерального підряду, засвідчена Товариством (1екз.);
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або Виписка з єдиного державного реєстру), засвідчена органом, що видав, або Товариством;
 • Копія зареєстрованого установчого документа (Статуту), засвідчена Товариством;
 • Копія свідоцтва платника Податку на додану вартість (за наявності), засвідчена Товариством;
 • Копія довідки про відкриття банківського рахунку (для банків –коррахунку в НБУ), засвідчена Товариством;
 • Копії документів, що підтверджують повноваження керівника, що має право діяти від імені Товариства, (протокол, наказ), засвідчені Товариством;
 • Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника Товариства, засвідчені Товариством;
 • Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договори (протокол, наказ, витяг, довіреність), засвідчені Товариством;
 • Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка підписує договори, засвідчені Товариством;
 • Копія документу, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність/наказ), засвідчена Товариством;
 • Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру уповноваженої особи, засвідчені Товариством;
 • Анкета – опитувальник (1екз.).
 • Оригінал Договору між Замовником та Товарною біржею (2 екз.);
 • Оригінал Регламенту з організації та проведення на Товарній біржі відкритих (публічних) аукціонів що є невід’ємним додатком до Договору. (2 екз.);
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (або Виписка з єдиного державного реєстру), засвідчена органом, що видав, або Товариством;
 • Копія зареєстрованого установчого документа (Статуту), засвідчена Товариством;
 • Копія свідоцтва платника Податку на додану вартість (за наявності), засвідчена Товариством;
 • Копія довідки про відкриття банківського рахунку (для банків –коррахунку в НБУ), засвідчена Товариством;
 • Копії документів, що підтверджують повноваження керівника, що має право діяти від імені Товариства, (протокол, наказ), засвідчені Товариством;
 • Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника Товариства, засвідчені Товариством;
 • Копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договори (протокол, наказ, витяг, довіреність), засвідчені Товариством;
 • Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, яка підписує договори, засвідчені Товариством;
 • Копія документу, що підтверджує повноваження уповноваженої особи (довіреність/наказ), засвідчена Товариством;
 • Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру уповноваженої особи, засвідчені Товариством;
 • Анкета – опитувальник (1екз.).