Для проходження акредитації Продавцям та Покупцям необхідно надати Біржі наступні документи:

  • заява на акредитацію (форма розміщена в якості додатка до Регламенту);
  • для Продавців/Покупців-юридичних осіб: засвідчені у встановленому порядку копії статуту або іншого документу, який надає доступ до ознайомлення зі статутом, виписка або витяг з ЄДРПОУ, довідку з ЄДРПОУ (за наявності), свідоцтво або витяг з реєстру платників ПДВ або єдиного податку (за наявності);
  • для Продавців/Покупців-фізичних осіб: засвідчені підписом цієї особи копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (реєстраційного номеру облікової картки платника податків), або інші документи, що встановлюють особу відповідно до законодавства України;
  • для Продавців юридичних та фізичних осіб надається засвідчені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують за продавцем право власності чи розпорядження нежитловим чи житловим будинком/приміщеннями чи правами на об’єкт будівництва: дозвіл на виконання будівельних робіт, акт чи договір на земельну ділянку; експертний висновок (звіт) щодо розгляду проектної документації, договір на виконання підрядних робіт; свідоцтво про право власності тощо.

З метою виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Біржа має право вимагати від Продавців/Покупців додаткові документи.