Регламент організації та проведення торгів на електронному майданчику

Української універсальної біржі «Капітал»

1.Основні поняття

Система (Електронний торговий майданчик) — автоматизована інформаційна система Електронний торговий майданчик  Української універсальної біржі «Капітал», розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.eauction-capital.com.ua/ , призначений для проведення конкурентних закупівельних процедур в електронній формі;

Відкрита частина Системи — загальнодоступна частина сайту в мережі Інтернет за адресою https://www.eauction-capital.com.ua/, що не вимагає авторизації в Системі для роботи в ній;

«Особистий кабінет» — наданий зареєстрованому Учаснику Системи робочий розділ на сайті в мережі Інтернет за адресою https://www.eauction-capital.com.ua/, для доступу до якого необхідно пройти авторизацію, вказавши ім’я користувача і пароль Учасника Системи;

ОператорТоварна біржа «Українська універсальна біржа «Капітал», тобто юридична особа, що володіє Системою і забезпечує діяльність з експлуатації Системи;

Користувач Системи — Юридична особа, що пройшла процедуру реєстрації відповідно до цього Регламенту, стосовно якого Оператором ухвалено рішення про реєстрацію його в Системі;

Організатор торгів (закупівельної процедури) — Користувач Системи, юридична особа, в інтересах і за замовленням якого проводиться торгова процедура в Системі;

Постачальник — юридична особа, що надає продукцію, виконує певну роботу, що надає послуги;

Учасник торгів (закупівельної процедури) — Користувач Системи, юридична особа, яка подала Організатору пропозицію на торговельну процедуру у відповідності з цим Регламентом;

Торгова процедура (торги) — процедура, що виконується в Системі і однозначно регламентована заданим способом її проведення, сповіщенням і документацією про проведення торговельної процедури, проведена з метою вибору постачальників для укладання договорів (контрактів) на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб Організатора торгів, або в цілях вибору покупців товарно-матеріальних цінностей, що реалізуються Організатором торгів;

Лот — закуповувана товарна позиція, роботи, послуги, складова предмет торгової процедури; при цьому торгова процедура може включати один або декілька лотів;

Спосіб проведення торгів (торгової процедури) — однозначно регламентовані принципи проведення торговельної процедури в Системі, засновані на результатах змагальності пропозицій незалежних Учасників торгової процедури;

Документація про проведення торговельної процедури — комплект електронних документів, що містить всю необхідну і достатню інформацію про предмет торгової процедури, умови її проведення і розглянутий, як невід’ємне додаток до повідомленню про проведення торговельної процедури;

Заявка (Пропозиція) — електронний документ, представлений Учасником торгів з метою участі в торговельній процедурі відповідно до цього Регламенту;

Переможець — Учасник торгів, обраний комісією Організатора торгів для укладення договору (контракту) за результатами аналізу пропозицій, поданих Учасниками торгової процедури;

Електронний документ — документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.

 1. Загальні положення

2.1. Цей Регламент встановлює правила проведення конкурентних торгових процедур в електронній формі на закупівлю або продаж товарів, робіт, послуг на Електронному торговому майданчику  Української універсальної біржі «Капітал» (далі — Система), розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://www.eauction-capital.com.ua/, і регулює відносини, що виникають при проведенні торговельних процедур в Системі.

2.2. Цей Регламент розроблений відповідно до Цивільного кодексу України.

2.3. Метою проведення торгових процедур в Системі є вибір постачальника для укладення договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, або вибір покупця для укладання договорів на покупку товаро-матеріальних цінностей  Організатора торгів, або вивчення Організатором торгів ринкової кон’юнктури.

2.4. Для участі в торгових процедурах, що проводяться в Системі, учасники повинні пройти процедуру реєстрації в порядку, встановленому цим Регламентом.

 1. Приєднання до Регламенту

3.1.      Користувачі Системи приєднуються до цього Регламенту при реєстрації в Системі відповідно до розділу 8 цього Регламенту.

3.2.      Приєднуючись до цього Регламенту, Користувач системи повністю і беззастережно приймає умови, вимоги та процедури, які визначаються Регламентом, включаючи додатки до нього, в редакції, чинній на момент подання заяви на реєстрацію в Системі, а також приймає зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту, і зобов’язується самостійно знайомитися зі змінами (доповненнями) Регламенту.

3.3.      Оператор розміщує в Відкритої частини Системи документи та інструкції про здійснення окремих функцій по роботі з Системою. Всі документи і інструкції, які розміщуються Оператором у Відкритій частини Системи, засновані на Регламенті і не суперечать йому. У разі виникнення суперечності між положеннями Регламенту та положеннями інших документів та інструкцій, підлягають застосуванню положення цього Регламенту.

 1. Зміна (доповнення) Регламенту

4.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Оператором в односторонньому порядку.

4.2. Справжній регламент у формі електронного документа розміщується Оператором у вільному доступі в Відкритої частини Системи. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту здійснюється Оператором шляхом обов’язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту у Відкритій частини Системи і публікації повідомлення в розділі «Новини» Відкритої частини Системи.

4.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться Оператором до Регламенту, набувають чинності і стають обов’язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, з дати розміщення Оператором зміни (доповнення) редакції Регламенту у Відкритій частини Системи.

4.4. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.

4.5. У разі незгоди зі змінами Регламенту Користувач Системи має право на розірвання договору з Оператором відповідно до умов договору.

 1. Права та обов’язки. Відповідальність користувачів Системи

5.1. Організатор торгів має право:

5.1.1. Розміщувати в Системі повідомлення про проведення торгових процедур в порядку, встановленому цим Регламентом та документацією про проведення торгових процедур.

5.1.2. Для забезпечення виконання господарських зобов’язань, організатор торгів у праві вимагати від учасника надати фінансову гарантію. Для виконання цих зобов’язань Замовник має право використовувати особистий банківський рахунок Оператора. Фінансова гарантія вноситься учасником торгів на вимогу організатора торгів в розмірі 1% -10% від суми лота.

5.1.3. У разі відмови переможцем підписати договір купівлі-продажу матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг форму якого розміщено додатком у відповідному лоті на веб-сайті https://www.eauction-capital.com.ua/ визнати переможцем учасника, який надав наступну цінову пропозицію і укласти з ним договір.

5.2. Учасник торгів має право:

5.2.1. Приймати участь у проведених в Системі торгових процедурах, до яких він допускається згідно з Регламентом, у порядку, встановленому цим Регламентом та документацією про проведення торгових процедур.

5.3. Учасник торгів зобов’язаний:

5.3.1. Дотримуватися умов поданої їм заявки протягом не менше 30 (тридцяти) календарних днів з дати проведення торгів.

5.3.2. У разі визнання переможцем торгів, продовж 10-ти робочих днів з дати оприлюднення інформації про результати торгів, укласти відповідний договір купівлі-продажу матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг форму якого розміщено як додаток у лоті, по якому він був визнаний переможцем, на Веб-сайті https://www.eauction-capital.com.ua/.

5.4. Користувач Системи зобов’язаний:

5.4.1. Дотримуватися норм цього Регламенту при виконанні яких-небудь дій в Системі.

5.4.2. Своєчасно вносити зміни в інформацію про свою організацію, спрямовану при реєстрації в Системі, включаючи інформацію про реквізити організації, про пропоновані і (або) споживаних товарах, роботах, послугах, а також своєчасно розміщувати в Системі актуальні копії документів, спрямованих при реєстрації в Системі.

5.4.3. Забезпечувати збереження в таємниці імені користувача і пароля Користувача Системи, наданих йому для роботи в Системі. При виникненні підозр про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператору.

5.5. Оператор Системи має право:

5.5.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем Системи.

5.5.2. Припиняти доступ Користувача Системи до роботи в «Особистому кабінеті» в Системі за недотримання положень цього Регламенту або припиняти такий доступ до повного усунення допущених порушень.

5.5.3. Проводити модернізацію Системи та вносити зміни до функціональність Системи і в цей Регламент.

5.6. Оператор Системи зобов’язаний:

5.6.1. Забезпечувати технічну можливість участі в проведених в Системі відкритих торгових процедурах, а також рівний доступ користувачів Системи до участі у відкритих торгових процедурах, в тому числі до інформації про проведення відкритих торгів.

5.6.2. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки користувачів Системи в розділі «Новини» Відкритої частини Системи.

5.7. Користувач Системи несе відповідальність за невиконання Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб.

5.8. Користувач Системи несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується і спрямовується їм при роботі в Системі.

5.9. Усі дії, вчинені Користувачем Системи, належним чином авторизованим в Системі по імені користувача і паролю, визнаються діями відповідного Користувача Системи, якому ці ім’я користувача і пароль були надані, і породжують для нього відповідні права та обов’язки.

5.10. Користувач Системи несе відповідальність за збереження в таємниці свого імені користувача і пароля, наданих йому для роботи в Системі, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання їх третіми особами, а також за всі дії, вироблені третіми особами з використанням імені користувача та пароля Користувача Системи.

5.11. Оператор не несе відповідальність:

5.12. За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач Системи з причини наявності у нього невідповідного апаратно-технічного комплексу, необхідного для роботи в Системі відповідно до технічних вимог Системи, а саме:

 • відсутність у Користувача Системи комп’ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в Системі;
 • наявність програмно-технічних обмежень і налаштувань, які містилися у комп’ютерній техніці Користувача Системи, що не дозволило йому повноцінно працювати в Системі;
 • неможливість роботи Користувача Системи з причини зараження комп’ютерної техніки Користувача Системи шкідливими програмами (вірусами);
 • недоліки в роботі мережевої інфраструктури Користувача Системи, що призвели до відключень Користувача Системи від мережі Інтернет і не дозволили Користувачеві Системи повноцінно працювати в Системі;
 • недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає Користувачеві Системи доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується Користувач Системи, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу у провайдера Користувача Системи, що призвело до нерегламентованим і непередбаченим відключень Користувача Системи від мережі Інтернет і не дозволило Користувачеві Системи повноцінно працювати в Системі.

5.13. За будь-який збиток, втрати та інші збитки, які поніс Користувач Системи в разі, якщо вони виникли з причини неналежного використання інформації, що стосується роботи Користувача Системи, і відносин Оператора та Користувача Системи, як то:

 • незнання співробітниками Користувача цього Регламенту, зневагу і неналежне виконання співробітниками Користувача Системи всіх вимог і процедур, зазначених у цьому Регламенті, що призвело до прийняття Користувачем Системи на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами Системи і негативно позначилося на діловій репутації Користувача Системи;
 • не належне зберігання логіна і пароля, засобів ЕЦП (якщо необхідно), несанкціонована керівництвом Користувача Системи передача співробітником, призначеним в якості особи, відповідальної за роботу Користувача Системи, логіна і пароля, засобів ЕЦП (якщо необхідно) для входу і роботи в Системи третім особам, які не мають відповідних повноважень і кваліфікації для роботи в Системі;
 • дії, вчинені в Системі від імені Користувача Системи третіми особами, які отримали доступ до Системи з причин, зазначених у цьому пункті, через їхню некомпетентність і незнання ними цього Регламенту, які призвели до прийняття Користувачем Системи на себе додаткових, зайвих, підвищених і незапланованих зобов’язань перед іншими користувачами Системи;
 • дії, вчинені в Системі від імені Користувача Системи третіми особами, які спричинили за собою зміну інформації про самого Користувача, що негативно позначилося на його діловій репутації як користувача Системи.

5.14. За зміст повідомлення про проведення закупівельної процедури, документації про проведення закупівельної процедури, складених і розміщених Організатором торгів;

5.15. За виставляються терміни і порядок дій Організатора торгів, здійснюються в Відповідно до його внутрішніми документами, що регулюють процедуру розміщення замовлення на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з роз’ясненнями положень документації закупівельної процедури, змін в документацію закупівельної процедури, скасування проведення закупівельної процедури;

5.16. За зміст заявки, що подається Учасником для участі в закупівельній процедурі;

5.17. За дії Організатора торгів з розгляду заявки Учасника торгів, про допуск і / або відхиленню заявки Учасника закупівельної процедури, зміст протоколу розгляду заявок на участь у закупівельних процедурах, терміни направлення Організатором торгів Оператору даного Протоколу та інші процедурні дії Організатора торгів, пов’язані з розглядом заявок на участь у закупівельних процедурах;

5.18. За дії Організатора торгів за самостійним підведенню підсумків проведення закупівельної процедури, а саме за самостійне складання і розміщення підсумкового протоколу за результатами проведення закупівельної процедури, відмінного від протоколу, що формується Системою відповідно до цього Регламенту;

5.19. За процедуру укладення (не укладення, по яким або підстав) договору між Організатором торгів і Учасником торгів на підставі проведених в Системі закупівельних процедур; за взаємне виконання сторонами умов договору, укладеного на підставі проведених в Системі закупівельних процедур.

5.20. У разі якщо інформація, розміщена Користувачем Системи, з вини самого Користувача Системи (співробітників Користувача Системи) стане відома третім особам, які використовували її з метою завдати шкоди Користувачеві Системи.

5.21. У разі невиконання або неналежного виконання цього Регламенту та інших досягнутих угод, Оператор і Користувач Системи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 1. Загальні характеристики Системи

6.1. Доступ до Системи здійснюється через сайт в мережі «Інтернет», розміщений за адресою https://www.eauction-capital.com.ua/.

6.2. Доступ до інформації, що розміщується в Системі, може бути здійснений за допомогою використання поширених веб-оглядачів, включаючи Internet Explorer версії 6.0 і вище, Google Chrome, Mozilla, Safari, Edge, Opera.

6.3. Вся інформація розміщується в Системі українською або російською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української або російської мови призводить до її спотворення (адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, іноземні торговельні марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських і російських слів не допускається.

6.4. Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташований м. Київ (за київським часом). Застосовуваний формат позначення дати в Системі — день. місяць. рік, формат часу — години: хвилини і години: хвилини: секунди.міллісекунди (де годинник вказуються в 24-годинному форматі).

 1. Електронний документообіг.

7.1. Торгові процедури, які оголошуються і проводяться в Системі, проводяться виключно в електронній формі за допомогою електронного документообігу. Всі документи і відомості, пов’язані з отриманням реєстрації в Системі та проведенням торгових процедур, у тому числі з подачею заявок і цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через Систему.

7.2. Документи та відомості, що направляються Користувачем Системи у формі електронних документів через Систему, підписуються підписом Користувача Системи (якщо необхідно з печаткою юридичної особи) та відправляються електронною поштою у вигляді сканованих копій.

 1. Порядок реєстрації в Системі

8.1. Для забезпечення доступу до участі в торгових процедурах, що проводяться в Системі, необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється без стягнення плати.

8.2. Для реєстрації в Системі заявник надсилає Оператору через Систему наступні документи та відомості:

1)     заява на реєстрацію (із зазначенням інформації про свою організацію, а також ролі «Учасник торгів» та / або «Організатор торгів»);

2)     відскановані копії статутних та реєстраційних документів, відповідно до переліку, зазначеному в Системі.

Для спрямування зазначених документів та відомостей заявник заповнює екранну форму (анкету) в Системі згідно інструкції, і завіряє документи і відомості підписом особи, яка має право діяти від імені заявника.

8.3. У строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження документів та відомостей на реєстрацію Оператор зобов’язаний прийняти рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації. Заявнику може бути відмовлено в реєстрації в разі неподання ним документів і відомостей, зазначених у пункті 8.2 цього Регламенту, або в разі, якщо подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам або в них виявлено недостовірна інформація, або подані заявником відомості є недостовірними.

8.4. У разі прийняття рішення про реєстрацію, на вказаний заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про реєстрацію, що містить ідентифікуючі заявника дані для входу в Систему (ім’я користувача і пароль). З моменту реєстрації заявника, він визнається Користувачем Системи.

8.5. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації заявник має право повторно подати заяву на реєстрацію і представити документи та відомості, передбачені в пункті 8.2 цього Регламенту.

8.6. Доступ в закриту зону торгового майданчика і особистий кабінет Користувача Системи, допускаються тільки особи, які пройшли процедуру реєстрації.

8.7. З моменту подання заяви на реєстрацію в Системі, заявник вважається ознайомився з цим Регламентом та повністю прийняв вимоги та процедури, зазначені в ньому.

8.8. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Оператором у разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов’язань, в такому разі ця особа втрачає статус Користувача Системи.

 1. Порядок проведення торгових процедур на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.1. У Системі передбачені наступні способи проведення торгових процедур, порядок проведення яких встановлюється цим Регламентом:

а) Конкурс на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг;

б) Аукціон на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг;

в) Запит котирувань на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг;

г) Запит комерційних пропозицій на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг;

д) багатоетапний конкурс;

е) Конкурентні переговори.

Торгові процедури проводяться в цілях вибору постачальників для укладення договорів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для потреб Організатора торгової процедури, або покупців на товаро-матеріальні цінності Організатора торгової процедури, або в цілях вивчення ринкової кон’юнктури.

9.2. Всі торгові процедури можуть бути відкритими або закритими за складом учасників. У відкритій торговельній процедурі вправі взяти участь будь який Учасник торгів. У закритій торгової процедурі можуть взяти участь тільки ті Учасники торгів, яким Організатор торгів направив персональні запрошення за допомогою Системи.

9.3. Для оголошення торгової процедури Організатор торгів формує та затверджує в Системі повідомлення про проведення торговельної процедури, із зазначенням способу її проведення, інформації про предмет договору (що складається з одного або декількох лотів), умовах договору, інформації про порядок і умови проведення торговельної процедури та про строк подання пропозицій, з додатком документації про проведення торговельної процедури.

9.4. Правила проведення торговельної процедури встановлюються Організатором в документації про проведення торговельної процедури.

9.5. При оголошенні відкритої торгової процедури, повідомлення про проведення торговельної процедури публікується у відкритій частині Системи в розділі відкритих запрошень до участі в торгах.

9.6. Організатор торгової процедури вправі у час відмовитися від її проведення за будь-якими з лотів торгової процедури, або за всіма лотами, з обґрунтуванням свого рішення.

9.7. При роботі в Системі, Учасники торгів своєчасно, відповідно до визначеним цим Регламентом порядком, самостійно здійснюють дії по участі в торгових процедурах.

9.8. Будь-яка пропозиція Учасника торгів, спрямоване через Систему в ході участі в торговельній процедурі, незалежно від способу проведення торговельної процедури, вважається офертою. Учасник торгів зобов’язується укласти угоду з Організатором торгової процедури на запропонованих умовах, а також на умовах, зазначених у повідомленні та документації про проведення торговельної процедури, у випадку, якщо він буде визнаний Переможцем у відповідності з цим Регламентом та умовами торгової процедури.

9.9. Інформація, зазначена Учасником торгів в електронних документах, що додаються до скеровується пропозицією, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності, пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.

9.10. Рішення про вибір Переможця або про визнання торгів такими, щодо кожного лота торгової процедури в окремо, приймає комісія Організатора на підставі останніх представлених Учасниками торгової процедури пропозицій.

9.11. Договір за результатами проведення торговельної процедури укладається між Організатором торгової процедури та Переможцем поза Системою, в письмовій формі або іншим способом, передбаченим законодавством.

9.12. Порядок проведення конкурсу на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.12.1. Під конкурсом розуміється спосіб проведення торговельної процедури в Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Організатора на підставі критеріїв та порядку оцінки, встановлених в конкурсній документації, визначає Переможця, який запропонував найкращі умови виконання договору.

9.12.2. Для участі в торговельній процедурі Учасник торгів здійснює подачу Заявки допомогою заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету», і завантаження в Систему доданих електронних документів. Введені на формі відомості та додані документи завіряються підписом особи, яка має право діяти від імені Учасника торгів.

9.12.3. Заявка повинна відповідати вимогам, зазначеним Організатором в сповіщенні і документації про проведення торговельної процедури.

9.12.4. Учасник торгів має право подати Заявку по будь-яким з лотів торгової процедури до закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення торговельної процедури. Заявки щодо кожного лота подаються незалежно від Заявок у відношенні інших лотів торгової процедури.
9.12.5. Після закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення конкурсу, Організатор розглядає подані Заявки і формує в Системі протокол розгляду заявок (щодо кожного лота), який містить інформацію про заявників, які подали Заявки, перелік заявників, допущених до участі в конкурсі, а також перелік заявників, яким відмовлено в допуску до участі в конкурсі, із зазначенням підстав прийнятого рішення. Протокол затверджується Організатором і публікується в Системі.

9.12.6. За підсумками оцінки і зіставлення заявок Учасників торгів, допущених до участі в конкурсі, з метою виявлення кращих умов виконання договору у відповідності до критеріїв та у порядку, що встановлені в конкурсній документації, Організатор визначає Переможця та формує в Системі протокол підведення підсумків торгів (у відношенні кожного лота). Протокол затверджується Організатором і публікується в Системі.

9.13. Порядок проведення аукціону на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.13.1. Під відкритим аукціоном розуміється спосіб проведення торговельної процедури у Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Організатора визначає Переможця, який запропонував найвигіднішу (найнижчу у випадку закупівлі та найвищу у випадку продажу) ціну договору. Процедура проводиться шляхом зміни (пониження у випадку закупівлі, та підвищення у випадку продажу) початкової ціни договору Учасниками аукціону, які були допущені Організатором торгів і визнані учасниками аукціону. Подача цінових пропозицій Учасниками аукціону здійснюється багаторазово.

9.13.2. Для участі у торговельній процедурі Учасник торгів здійснює подачу Заявки допомогою заповнення екранної форми у Системі, доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету», і завантаження у Систему доданих електронних документів. Введені на формі відомості та додані документи завіряються підписом особи, яка має право діяти від імені Учасника торгів.

9.13.3. Заявка повинна відповідати вимогам, зазначеним Організатором у сповіщенні і документації про проведення торговельної процедури. Заявка не повинна містити пропозицію Заявника про ціну договору.

9.13.4. Учасник торгів має право подати Заявку по будь-яким з лотів торгової процедури до закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення торговельної процедури. Заявки щодо кожного лота подаються незалежно від Заявок у відношенні інших лотів торгової процедури.

9.13.5. Після закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення аукціону, Організатор розглядає подані Заявки і формує у Системі протокол розгляду заявок (щодо кожного лота), який містить інформацію про заявників, які подали Заявки, перелік Заявників, допущених до участі в аукціоні, а також перелік Заявників, яким відмовлено у допуску до участі в аукціоні, із зазначенням підстав прийнятого рішення. Протокол затверджується Організатором і публікується у Системі.

9.13.6. До участі в аукціоні допускаються Учасники, які пройшли реєстрацію в Системі електронних торгів Української універсальної біржі «Капітал», та належним чином виконали вимоги, пред’явлені Організатором.

9.13.7. Учасники, які подали заявки на участь у торгах сповіщають про готовність участі у торгах за оголошеною ціною та умовами, запропонованими Організатором. Якщо поданих заявок на участь у торгах менше ніж дві, торги вважаються такими, що «не відбулися».

9.13.8. Проведення аукціону починається з дати, часу та ціни встановлених Організатором у повідомленні про проведення аукціону. У ході проведення аукціону (щодо кожного лота) здійснюється зміна (пониження у випадку закупівлі, та підвищення у випадку продажу) початкової ціни лоту шляхом багаторазової подачі пропозицій про ціну Учасниками торгів, допущеними Організатором до участі в аукціоні.

9.13.9. Під час проведення аукціону цінові пропозиції приймаються безпосереднє від Учасників допущених Організатором до проведення цього аукціону. Цінові пропозиції від Учасників приймаються Системою автоматично.

9.13.10. Пропозиції Учасників, подані після закінчення обумовленого у відповідності з цим Регламентом часу закінчення подання цінових пропозицій, – не приймаються.

9.13.11. Цінові пропозиції від Учасників зменшується або збільшуються згідно «кроку аукціону», який визначається у повідомленні про проведення аукціону Організатором.

9.13.12. Цінові пропозиції подані Учасником, які не відповідають «кроку аукціону» – не приймаються.

9.13.13. Після початку проведення аукціону Учасник, який першим подав цінову пропозицію, може погодитись з ціновою пропозицією надану Організатором торгів. Інші учасники подають свої цінові пропозиції у відповідності із «кроком аукціону». Якщо інших пропозицій не поступило, торги закінчуються та вважаються такими що відбулись. Переможцем визначається Учасник що погодився з ціновою пропозицією Організатора торгів.

9.13.14. На сторінці проведення аукціону забезпечується розміщення інформації про термін до закінчення часу закінчення подання цінових пропозицій, а також інформації про надійшли цінових пропозиціях, із зазначенням часу їх отримання, безпосередньо після їх подачі Учасниками торгів. При проведенні аукціону Учасники торгів не мають інформації про найменування осіб, що представили конкуруючі цінові пропозиції.

9.13.15. У момент початку проведення аукціону встановлюється час подання цінових пропозицій, що становить 1:00 від часу початку аукціону. Після отримання цінової пропозиції встановлюється час подання цінових пропозицій, що становить 1:00 з моменту отримання останнього цінової пропозиції. У разі закінчення часу подання цінових пропозицій здійснюється автоматичне завершення аукціону.

9.13.16. Після завершення аукціону Організатор формує у Системі протокол підведення підсумків торгів (щодо кожного лота), який містить інформацію про Переможця аукціону, представив найбільш низьке цінова пропозиція у ході проведення аукціону. Протокол затверджується Організатором і публікується у Системі.

9.14. Порядок проведення запиту котирувань на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.14.1. Під запитом котирувань розуміється спосіб проведення торговельної процедури в Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Організатора на основі порівняльного аналізу пропозицій Учасників визначає Переможця, який запропонував найменшу вартість виконання договору.

9.14.2. Для участі в торговельній процедурі Учасник торгів здійснює подачу Заявки допомогою заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету», і завантаження в Систему доданих електронних документів. Введені на формі відомості та додані документи завіряються підписом особи, яка має право діяти від імені Учасника торгів.

9.14.3. Заявка повинна відповідати вимогам, зазначеним Організатором в сповіщенні і документації про проведення торговельної процедури.

9.14.4. Учасник торгів має право подати Заявку по будь-яким з лотів торгової процедури до закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення торговельної процедури. Заявки щодо кожного лота подаються незалежно від Заявок у відношенні інших лотів торгової процедури.

9.14.5. Після завершення прийому заявок Організатор розглядає і оцінює подані Заявки і формує в Системі протокол підведення підсумків торгів (щодо кожного лота), який містить інформацію про заявників, які подали Заявки, перелік заявників, яким відмовлено в допуску до участі у запиті котирувань, із зазначенням підстав прийнятого рішення, і інформацію про Переможця, представив найбільш низьке цінову пропозицію, або про визнання торгів такими.

9.14.6. У відношенні даного способу проведення торговельної процедури положення статей 447, 448, 449 Цивільного кодексу України не поширюються.

9.15      Порядок проведення запиту комерційних пропозицій на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.15.1. Під запитом комерційних пропозицій розуміється спосіб проведення торговельної процедури в Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Організатора на основі порівняльного аналізу пропозицій Учасників торгів визначає Переможця, який запропонував найкращі умови виконання договору.

9.15.2. Для участі в торговельній процедурі Учасник торгів здійснює подачу Пропозиції допомогою заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету», і завантаження в Систему доданих електронних документів. Введені на формі відомості та додані документи завіряються підписом особи, яка має право діяти від імені Учасника Системи.

9.15.3. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Організатором в сповіщенні і документації про проведення торговельної процедури.

9.15.4. Учасник торгів має право подати Пропозиції по будь-яким з лотів торгової процедури до закінчення строку подання пропозицій по лоту, обумовленого правилами цього Регламенту. Пропозиції щодо кожного лота подаються незалежно від Пропозицій щодо інших лотів торгової процедури.

9.15.5. Організатор вправі завершити прийом пропозицій до закінчення терміну приймання пропозицій, встановленого в повідомленні про проведення запиту комерційних пропозицій.

9.15.6. Після завершення прийому пропозицій Організатор розглядає і оцінює подані Пропозиції та формує в Системі протокол підведення підсумків торгів (щодо кожного лота), який містить інформацію про Переможця, котрий запропонував найкращі умови виконання договору, або про визнання торгів такими.

9.15.7. Організатор має право відмовитися від укладення договору з Переможцем, або запропонувати Переможцю укласти договір на менший обсяг товарів (робіт, послуг), якщо інше не обумовлено в документації про проведення торгів.

9.15.8. У відношенні даного способу проведення торговельної процедури положення статей 447, 448, 449 Цивільного кодексу України не поширюються.

9.16     Порядок проведення багатоетапного конкурсу на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.16.1. Під багатоетапним конкурсом розуміється спосіб проведення торговельної процедури в Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Організатора на підставі критеріїв та порядку оцінки, встановлених в конкурсній документації, визначає Переможця, який запропонував найкращі умови виконання договору; при цьому торг може відбуватися в кілька етапів і Переможець торгів визначається виходячи з поданої ним на останньому етапі торгів пропозиції.

9.16.2. Для участі в торговельній процедурі Учасник торгів здійснює подачу Заявки допомогою заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету», і завантаження в Систему доданих електронних документів. Введені на формі відомості та додані документи завіряються підписом особи, яка має право діяти від імені Учасника торгів.

9.16.3. Заявка повинна відповідати вимогам, зазначеним Організатором торгів в сповіщенні і документації про проведення торговельної процедури.

9.16.4. Учасник торгів має право подати Заявку по будь-яким з лотів торгової процедури до закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення торговельної процедури. Заявки щодо кожного лота подаються незалежно від Заявок у відношенні інших лотів торгової процедури.

9.16.5. Після закінчення терміну прийому заявок, встановленого Організатором у повідомленні про проведення конкурсу, Організатор розглядає подані Заявки і може оголосити новий етап торгів. У такому випадку Організатор повинен визначити нові дату та час закінчення прийому заявок, вибрати тих Учасників торгів, які допускаються до участі в новому етапі торгової процедури, вказати побажання до покращення поданих раніше пропозицій Учасників торгів. Кількість етапів в торговельній процедурі багатоетапного конкурсу не обмежена.

9.16.6. Після закінчення терміну прийому заявок чергового етапу торгів, у разі, якщо подані Учасниками торгів пропозиції влаштовують Організатора, він формує в Системі протокол розгляду заявок (щодо кожного лота), який містить інформацію про заявників, які подали Заявки, перелік заявників, допущених до участі в конкурсі, а також перелік заявників, яким відмовлено в допуску до участі в конкурсі, із зазначенням підстав прийнятого рішення. Протокол затверджується Організатором і публікується в Системі.
9.16.7. За підсумками оцінки і зіставлення заявок Учасників торгів, допущених до участі в конкурсі, з метою виявлення кращих умов виконання договору у відповідності до критеріїв та у порядку, що встановлені в конкурсній документації, Організатор визначає Переможця та формує в Системі протокол підведення підсумків торгів (у відношенні кожного лота). Протокол затверджується Організатором і публікується в Системі.

9.17. Порядок проведення конкурентних переговорів на закупівлю і продаж товарів, робіт, послуг

9.17.1. Під конкурентними переговорами розуміється спосіб проведення торговельної процедури в Системі, у відповідності до положень цього розділу, при якому комісія Організатора на основі порівняльного аналізу пропозицій Учасників торгів визначає Переможця, який запропонував найкращі умови виконання договору; при цьому торг може відбуватися в кілька етапів і Переможець торгів визначається виходячи з поданої ним на останньому етапі торгів пропозиції.

9.17.2. Для участі в торговельній процедурі Учасник торгів здійснює подачу Пропозиції допомогою заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється з «Особистого кабінету», і завантаження в Систему доданих електронних документів. Введені на формі відомості та додані документи завіряються підписом особи, яка має право діяти від імені Учасника Системи.

9.17.3. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Організатором в сповіщенні і документації про проведення торговельної процедури.

9.17.4. Учасник торгів має право подати Пропозиції по будь-яким з лотів торгової процедури до закінчення строку подання пропозицій по лоту, обумовленого правилами цього Регламенту. Пропозиції щодо кожного лота подаються незалежно від Пропозицій щодо інших лотів торгової процедури.

9.17.5. Організатор вправі завершити прийом пропозицій до закінчення терміну приймання пропозицій, встановленого в повідомленні про проведення запиту комерційних пропозицій.

9.17.6. Після завершення прийому пропозицій Організатор розглядає і оцінює подані Пропозиції та може оголосити новий етап торгів. У такому випадку Організатор повинен визначити нові дату та час закінчення прийому заявок, вибрати тих Учасників торгів, які допускаються до участі в новому етапі торгової процедури, вказати побажання до покращення поданих раніше пропозицій Учасників торгів. Кількість етапів в торговельній процедурі конкурентних переговорів не обмежена.

9.17.7. Після закінчення терміну прийому заявок чергового етапу торгів, у разі, якщо подані Учасниками торгів пропозиції влаштовують Організатора, він формує в Системі протокол підведення підсумків торгів (щодо кожного лота), який містить інформацію про Переможця, котрий запропонував найкращі умови виконання договору, або про визнання торгів не відбулися.
9.17.8. Організатор має право відмовитися від укладення договору з Переможцем, або запропонувати Переможцю укласти договір на менший обсяг товарів (робіт, послуг), якщо інше не обумовлено в документації про проведення торгів.
9.17.9. У відношенні даного способу проведення торговельної процедури положення статей 447, 448, 449 Цивільного кодексу України не поширюються.

 1. Режим роботи Системи

10.1. Система працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

10.2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Системи, розміщуються Оператором у Відкритій частини Системи не пізніше ніж за 2 (Два) дні до дати початку проведення таких робіт.

10.3. У разі виникнення у Оператора технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що тягнуть неможливість роботи з Системою або її частиною, неможливість проведення торгових процедур, Оператор у строк, що не перевищує 2 (Двох) годин з моменту відновлення працездатності Системи, розміщує в Відкритої частини Системи відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Системи, дату і час відновлення доступу до Системи.

10.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку Учасників Системи з питань, пов’язаних з функціонуванням Системи, по телефону та електронною поштою, вказаними в Відкритої частини Системи, в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

 1. Вирішення розбіжностей, пов’язаних з проведенням торгів

11.1. Всі розбіжності між Користувачами Системи, що виникли при проведенні торговельної процедури, вирішуються в порядку, зазначеному в документації про проведення торговельної процедури.

11.2. Положення цього Регламенту не можуть розглядатися як будь-яке обмеження права звернення Користувачів Системи в суд.